شناسنامه اثر

نام اثر: خانه طباطبایی ها
نام هنرمند: مینا یاسمی
ابعاد اثر: 27*14
تکنیک: آبرنگ
وضعیت: فروخته شد
قیمت (ریال): 19,000,000