شناسنامه اثر

نام اثر: خانه منوچهری یک
نام هنرمند: مینا یاسمی
ابعاد اثر: 22 * 25
تکنیک: آبرنگ
وضعیت: قابل خرید
قیمت (ریال): 5,500,000