شناسنامه اثر

نام اثر: خیابان
نام هنرمند: مینا یاسمی
ابعاد اثر: 35*25
تکنیک: آبرنگ
وضعیت: قابل خرید
قیمت (ریال): 9,900,000