شناسنامه اثر

نام اثر: غروب برفی
نام هنرمند: مینا یاسمی
ابعاد اثر: 22/5 * 33/5
تکنیک: آبرنگ
وضعیت: قابل خرید
قیمت (ریال): 15,000,000