شناسنامه اثر

نام اثر: غروب قایق ها
نام هنرمند: مینا یاسمی
ابعاد اثر: 23 * 34
تکنیک: آبرنگ
وضعیت: قابل خرید
قیمت (ریال): 15,000,000