شناسنامه اثر

نام اثر: ماهی
نام هنرمند: مینا یاسمی
ابعاد اثر: 24/5 * 34/5
تکنیک: آبرنگ
وضعیت: فروخته شد
قیمت (ریال): 15,000,000