شناسنامه اثر

نام اثر: مسجد آقابزرگ
نام هنرمند: مینا یاسمی
ابعاد اثر: 21 * 24
تکنیک: آبرنگ
وضعیت: قابل خرید
قیمت (ریال): 5,500,000