شناسنامه اثر

نام اثر: چشمه علی
نام هنرمند: میا یاسمی
ابعاد اثر: 19/5 * 27
تکنیک: آبرنگ
وضعیت: فروخته شد
قیمت (ریال): 5,500,000