شناسنامه اثر

نام اثر: خانه منوجهری 2
نام هنرمند: مینا یاسمی
ابعاد اثر: 20 در 27
تکنیک: آبرنگ
وضعیت: فروخته شد
قیمت (ریال): 5,500,000