شناسنامه اثر

نام اثر: کوچه های کاشان
نام هنرمند: مینا یاسمی
ابعاد اثر: 19 * 28
تکنیک: آبرنگ
وضعیت: فروخته شد
قیمت (ریال): 5,500,000